Centre comercial a Palafrugell

Instal.lació de calefacció, climatització i emmagatzematge de gasoil

Centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell.

Empresa instal.ladora: EMTE SERVICE S.A.U.

Instal.lacions de calefacció ,climatització i emmagatgematge de gasoil .

Resum instal.lacions:

-Caldera a gasoil per a calefacció i producció de ACS: 240 Kw.

-Planta refredadora d'aigua : 331 Kw