Projecte incial centre lúdic termal any 2002

Treballs d'enginyeria d'instal.lacions dissenyats ,coordinats i legalitzats per Bellmàs Enginyers Associats S.L.

0

Centre ludic termal de 5615 m2.

Arquitectura: KGB Arquitectura,Urbanisme i Disseny

Empresa instal.ladora: Casalprim S.L.

Resum instal.lacions:

-Climatització per al servei de refrigeracio i calefacció en zones annexes als banys: bombes de calor d'expansió directe : 95 Kw.

-Calefacció ,producció de ACS i tractament d'aire de les zones principals per mitjà de l'energia tèrmica de l'aigua termal.

-Inicialment 3 calderes a gasoil per a processos de recolzament de la producció de ACS ,calefacció ,tractament d'aire i manteniment de la temperatura a l'aigua termal dels banys:1014 Kw. Posteriorment s'han instal.lat calderes de biomassa en paral.lel amb les instal.lacions existents per tal de donar el mateix servei amb un millor cost energètic.

-Diposit d'emmagatzematge de gasoil: 25000 litres

-Subministres elèctrics : Principal : 400 Kw. en mitja tensió .Complementari: 31,5 Kw.