Centre terapèutic de desenvolupament infantil i atenció precoç

Centre teraputic de 257 m2.

Arquitectura: KGB Arquitectura ,Urbanisme i Disseny 

Resum instal.lacions:

-Caldera de condensació a gas natural per producció ACS i escalfament d'una piscina terapeutica: 30 Kw

-Recolzament producció ACS i escalfament piscina terapeutica: 3 col.lectors solars plans.7,20 m2

-Climatització: Bombes de calor d'expansió directe i sistema de volum de refigerant variable: 45,90 Kw.

-Subministre elèctric: 34,64 Kw.