Edifici d'oficines i habitatges "El Bolet" de Girona

Projecte tècnic d'actuacions de millora de les instal.lacions d'abastament d'aigua potable ,electricitat ,telecomunicacions i protecció contra incendis de l'edifici

Al centre de Girona es troba situat l'emblemàtic edifici anomenat "El Bolet" que disposa d'una torre composada de planta soterrani destinada a aparcament ,planta baixa per locals comercials ,2 entresols destinats a oficines i 13 plantes pis per a ús d'oficines i habitatges. Aquest edifici va estar construït a principis dels anys 70 i tot i que durant els anys s'han anat fet actuacions de millora i manteniment algunes de les seves instal.lacions son les originals 

Per tal de millorar les condicions tècniques i de seguretat de les instal.lacions de la part de l'edifici corresponent a la comunitat de la torre, hem redactat un projecte per valorar l'estat actual i les possibles actuacions de millora de les següents instal.lacions:

-Instal.lacions elèctriques i de telecomunicacions comunitàries per tal de millorar la seguretat i l'eficiència energètica de les mateixes i donar compliment a les normatives d'aplicació.

-Instal.lacions comunitàries d'abastament d'aigua potable amb la instal.lació d'un sistema d'elevació d'aigua per mitjà d'un grup de bombeig doble amb bombes amb regulació del cabal variable i pressió constant per variadors de frequencia i maniobra alternada per tal de poder elevar l'aigua a 50 m. d'alçada amb una pressió constant ,estable  i regulada d'entre 3 i 3,50 bar a totes les plantes.

-Instal.lacions de protecció contra incendis i condicions bàsiques de seguretat de l'edifici  amb la proposta d'una millora integral de les instal.lacions i condicions de protecció contra incendis i la redacció d'un manual d'autoprotecció i actuació en cas d'emergència.

Val a dir que tant en la fase de redacció del projecte com en la fase d'execució de les obres de millora que s'han fet, en tot moment hem comptat amb la col.laboració i bona disposició de la junta directiva de la Comunitat de Propietaris i dels diferents industrials que hi han intervingut.