Taller ocupacional a Llagostera

Taller ocupacional per a persones amb discapcitat intel.lectual de 382 m2.

Arquitectura: KGB Arquitectura,Urbanisme i Disseny

Empresa instal.ladora: Serveis electrics INGISA S.L.

Resum instal.lacions:

-Climatització: Bomba de calor d'expansió directe amb sistema de volum de refrigerant variable de 63 Kw.

-Subministre elèctric: 43,64 Kw.