Edificio 30 viviendas en Salt

30 habitatges ,locals comercials i garatge 1925 m2 en dos soterranis

Promotor/constructor: EUGESA 

Arquitectura: Francesc Hereu-Joaquim Español