Llicències d’activitats i avaluacions ambientals

La llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats descriu la tipologia del procediment i de projecte a realitzar en funció de l'impacte ambiental que pot ocasionar l'activitat.

El servei que oferim és la realització de projectes, tramitació de llicències a l'Administració competent i seguiment i direcció d'obra.