Llicències d’activitats i avaluacions ambientals

La Llei 20/2009 ,de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats descriu la tipologia del procediment i de projecte a realitzar en funció de l'impacte ambiental que pot ocasionar l'activitat.

Així mateix la Llei 18/2020 ,del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica,classifica algunes activitats en 2 annexes segons la seva incidència ambiental:  1. Activitats sotmeses a règim de comunicació amb certificat tècnic i.Activitats sotmeses a règim de comunicació amb projecte + certificat tècnic

El servei que oferim és la realització de projectes,assessorament tècnic, tramitació de llicències a l'Administració competent ,seguiment i direcció d'obra  i certificació i legalització de l'activitat.