QUI SOM

UN BON PROJECTE EVITA PROBLEMES FUTURS

La creixent diversitat i complexitat de les instal·lacions que s'integren en els edificis en sectors tal com els serveis, la indústria i la construcció, exigeix la necessitat de disposar de l'assessorament tècnic de professionals especialitzats en el disseny, càlcul, direcció i legalització d'aquestes instal·lacions.

L'empresa BELLMAS ENGINYERS ASSOCIATS S.L., ofereix per mitjà de tècnics amb dilatada experiència en el sector, el servei d'enginyeria integral d'instal·lacions per tal de portar a bon terme, amb la major rapidesa, seguretat i economia, els projectes i promocions dels seus clients.

Recentment, davant la necessitat de creixement de el sector agroalimentari, sota el nom comercial de "AgroB +solucions" neix com a proposta d'expansió de serveis per donar suport a l'empresa BELLMAS ENGINYERS ASSOCIATS com a nova subarea de negoci i amb la finalitat de donar suport a la millora contínua dels serveis oferts als seus clients. El grup AgroB + és fundat per enginyers superiors agroalimentaris, amb l'objectiu d'oferir la seva experiència i coneixement tècnic, basats en les diferents subàrees que conformen l'enginyeria agroalimentària, per poder posar en marxa qualsevol tipus de projecte dins d'aquest sector.