Discotèca a Girona

Reforma instal.lacions elèctriques i climatització

Reforma integral de les instal.lacions elèctriques i de climatització i ventilació de la discotèca MONDO Girona 

Empresa instal.ladora : COMSA SERVICE S.L.

Instal.lació de climatització amb bomba de calor d'expansió directe : 63 Kw.

Instal.lacions elèctriques: 50 Kw.

Informació addicional