CONNEXIÓ A XARXES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

27/01/2021

Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia i condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia eléctrica.

La Circular té per objecte culminar el procés de regulació relativa a la metodologia i les condicions de l'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica. En un context de ràpid desenvolupament de la producció a partir de fonts d'energia renovables, tant en forma d'instal·lacions a gran escala com de generació distribuïda (en aquest últim cas sovint sota una modalitat d'autoconsum), en el qual la disponibilitat de capacitat suficient en les xarxes constitueix un factor decisiu a l'hora d'escometre nous projectes, es fa necessari reduir la dispersió normativa i proporcionar una guia clara de quins són els passos a continuar conduents a l'obtenció dels permisos d'accés i connexió.

Consulteu-la aquí