GESTIÓ AMBIENTAL DELS RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, PILES I ACUMULADORS

28/01/2021

Modificació dels Reials Decrets que regulen la gestió ambiental dels residus dels aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors.

Ha estat publicat al BOE el Reial Decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

El Reial Decret té per objecte modificar el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer i el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, amb la finalitat d'incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, i vetllar pel principi de precaució i prevenció en la gestió dels residus de piles, acumuladors i bateries i d'aparells elèctrics i electrònics.
A més, es pretén una millora en la gestió dels residus de piles i acumuladors i dels RAEE establint normes més clares que incrementin el nivell de seguretat jurídica.

Consulteu-lo aquí