Guia d'energia solar tèrmica per a processos industrials

19/03/2023

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i l'Institut de la Construcció de Castella i Lleó (ICCL) han elaborat la Guia d'Energia Solar Tèrmica per a Processos Industrials.

Aquesta Guia pretén promoure, visibilitzar i donar informació clara i precisa de les possibilitats d'ús de les instal·lacions Solars Tèrmiques de Baixa Temperatura en processos industrials i facilitar a tots els agents interessats (enginyeries, auditors, indústria, etc.) la informació necessària i exemples reals existents per a eliminar les incerteses que aquest ús pogui generar.

La Guia d'Energia Solar Tèrmica per a Processos Industrials vol servir de referència a nivell divulgatiu, però al mateix temps aconseguir el suficient detall tècnic perquè serveixi de punt de partida per al desenvolupament de propostes reals i viables d'execució.

Com a complement a la Guia s'ha desenvolupat un Simulador de viabilitat, que permet realitzar un dimensionament senzill d'una instal·lació solar tèrmica per a processos industrials, i determinar una primera aproximació de la contribució solar al procés i del seu cost anivellat de generació d'energia.

Enllaç a la Guia Tècnica