GUIA TÈCNICA

06/08/2021

AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DERIVATS D'ATMOSFERES EXPLOSIVES EN EL LLOC DE TREBALL - ANY 2021

La Guia proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació del RD 681/2003 de 12 de juny, especialment amb relació a l'avaluació del risc per presència d'atmosferes explosives, mesures preventives i de protecció aplicables.

En compliment de la disposició final primera del RD 681/2003, s'ha actualitzat la guia tècnica a fi d'incorporar els canvis normatius i legislatius que han tingut lloc des de la seva última actualització l'any 2009. Entre altres aspectes, s'han modificat els comentaris relatius a l'article 5, a la Disposició addicional única i al contingut dels apèndixs 4 i 5. També s'ha tractat de simplificar i aclarir el contingut de l'apèndix 1 relatiu a les funcions i la qualificació preventiva per a cadascuna de les figures que apareixen en el Reial Decret.

Guia tècnica

Informació addicional