PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D'UNS LABORATORIS

10/03/2021

Finalitzada la redacció del projecte d'actualització ,millora i optimització de les instal.lacions elèctriques de l'edifici destinat a laboratoris d'investigació biomèdica del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

A petició de la propietat s'ha estudiat i avaluat en profunditat l'estat actual de les instal.lacions elèctriques de l'edifici ,identificant tots els equips de laboratori que es poden considerar crítics en quant al seu funcionament i a la necessitat de que disposin del subministre elèctric garantit en tot moment o que en cas de qualsevol tall ,s'activi un sistema automàtic i telegestionat de supervisió que avisi de la incidència als responsables del servei.  

Per aquests equips ,tals com ,cambres i nevers de conservació ,congeladors de -20ºC i -80ºC ,incubadors ,etc ,s'han plantejat millores i actuacions relatives als sistemes superimmunitzats de protecció de totes les linies considerardes critiques i un sistema de telecontrol i telegestió de totes aquestes linies per tal de gestionar i controlar la seguretat ininterrumpuda del servei.